دانستنیهای پزشکی بانوان
»
نکاتی در مورد غربالگری سه ماهه اول و دوم بارداری
غربالگری سه ماهه اول بین هفته های 11 و 14 حاملگی صورت میگیرد که شامل بررسی فاکتورهای سرمی ( آزمایش خون ) و بررسی سونوگرافیک است . در آزمایش خون پروتئین پلاسمایی مرتبط با حاملگی و گنادوتروپین جفتی انسانی آزاد اندازه گیری میشود و در سونوگرافی ترانس لوسنسی گردن جنین بررسی میگردد که با این پروتکل میزان کشف سندرم داون یا همان مونگولیسم 79٪ تا 87٪ می باشد و در مورد  تریوزومی های دیگر حساسیت 90٪ درصد می باشد.غربالگری سه ماهه دوم شامل تریپل مارکر یا تست سه گانه و کوادری مارکر یا تست چهارگانه است که در تریپل مارکر سه فاکتور در خون اندازه گیری میشود و در کوادری مارکر چهار فاکتور. این تست بین هفته های پانزده تا بیست حاملگی انجام میشود و آگاهی از سن دقیق حاملگی در این تست ضرورت دارد. حساسیت تست چهارگانه بیش از 80٪ می باشد ولی این تست ها مثبت کاذب نیز دارند. در غربالگری یکپارچه برای بالا بردن حساسیت تست ها غربالگری سه ماهه اول و دوم با همدیگر ادغام میگردند. به بانوانی که نتیجه تست غربالگری آنها مثبت اعلام میگردد توصیه میشود که برای تعیین کاریوتایپ جنین تحت آمنیوسنتز یا نمونه برداری از خون جنین قرار گیرند 
دانستنیهای پزشکی بانوان

آگاهی از مسائل و مشکلات شایع در بانوان و نحوه مواجهه با آنان باعث جلوگیری از بروز برخی بیماریها و وجود آرامش و اطمینان در آنان میگردد ، لذا با توجه به اهمیت این موضوع مجموعه مقالات علمی مبتنی بر دانش پزشکی روز به اختصار در سایت قرار داده شده است.